Wednesday, 21 November 2007

炒蛤蜊

                                                                                                                                                               


很幸运的,在歌市还可以买到这种厚壳的蛤蜊,(本地人称 lala),这种蛤蜊不但壳厚,它的肉也同样的厚肥,拿来炒或煮汤都很美味。
买回来的蛤蜊洗净备用,用少量的油烧热后,放下蒜,葱,姜和辣椒末,喜欢的话,可以加点辣椒酱,炒香后,便把蛤蜊放下,炒数下盖上,用大火把它煮开后,放点糖和鱼露来调味,最后,撒下金不换叶子便成。
以上的,是妈妈的煮法,是老四繁盛的最爱,不想吃太辣的话,辣椒可以不放。
Post a Comment